Dzisiaj jest: 27 Luty 2015    |    Imieniny obchodzą: Anastazja, Wiktor, Gabriel

Sprzedaż drewna tartacznego liściastego

Wójt Gminy Brody

informuje, że posiada do sprzedaży drewno tartaczne liściaste z gatunku topola w łącznej ilości 13,46 m3

długość

średnica

m3

12,2

52

2,60

10,5

54

2,40

14,8

48

2,67

8,4

50

1,67

7,5

46

1,25

5,5

52

1,17

3,0

85

1,70

 

 Przedmiotowe drewno zlokalizowane jest w miejscowości Koło (przy budynku remizy strażackiej).

Cena wywoławcza drewna 300,00 zł brutto za m3.

Kryterium wyboru oferty – oferowana cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje termin wpływu do Urzędu Gminy Brody.

Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie na terenie miejsca składowania po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym. 

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta  na kupno drewna” w biurze podawczym  Urzędu Gminy w Brodach pok.  nr 3, w terminie do 6 marca 2015 r. do godz. 1400.

Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, nr telefonu, oraz oferowaną cenę brutto.

Transport i załadunek drewna oferent zabezpiecza we własnym zakresie.

Odbiór zakupionego drewna należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zakupu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w przypadku zaoferowania ceny niższej niż wartość drewna wyceniona przez Zamawiającego.

Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach pokój nr 7  lub telefonicznie  68 371 21 55 . wew. 203.

                                                                                              Wójt

                                                                             (-) Ryszard Kowalczuk 
 

Spotkanie z Sołtysami

We środę, 25 lutego w Remizie OSP odbyło się spotkanie Wójta Gminy Brody – p. Ryszarda Kowalczuka oraz  pracowników merytorycznych Urzędu Gminy z sołtysami nowej kadencji. Na wstępie wójt powitał wszystkich 16-tu przybyłych na spotkanie sołtysów i wręczył im listy gratulacyjne z okazji wyboru na funkcję sołtysa, życząc im realizacji zamierzonych planów oraz wsparcia w tych działaniach ze strony Rad Sołeckich. Ze swojej strony zadeklarował, że uczyni wszystko, aby współpraca pomiędzy sołectwami, a urzędem gminy układała się jak najlepiej. Następnie zabrała głos Sekretarz gminy p. Halina Wysługocka, która poruszyła następujące kwestie: aktualizacji statutów sołectw oraz omówiła przygotowywane projekty uchwał w sprawie: ustalenia zasad przekazywania niektórych składników mienia gminy jednostkom pomocniczym, regulaminu korzystania z placów zabaw i zasad wynajmowania sal wiejskich oraz zarządzenia wójta w sprawie opłat za ich wynajem. Dwa ostatnie punkty wywołały ożywioną dyskusję. Wójt z p. Sekretarz zadeklarowali, że przygotują nowy projekt Zarządzenia uwzględniający uwagi zgłoszone przez sołtysów, poddadzą go ponownie pod konsultacje, a następnie trafi on pod obrady komisji Rady Gminy. Pani Skarbnik – Beata Jałocha zwróciła sołtysom uwagę m.in. na planowanie w wydatkach w ramach Funduszu Sołeckiego kwot na konserwację placów zabaw oraz zasadności niektórych wydatków.

Pracownik odpowiedzialny za wymiar i pobór podatków p. E. Majewska, poinformowała sołtysów m. in. o terminach wpłat do kasy gminy kolejnych rat podatków. Zwróciła też uwagę na obwiązek złożenia informacji od posiadania psa. Właściciele gospodarstw, którzy psa nie posiadają, winni złożyć informację o nie posiadaniu psa.

Na zakończenie sołtysi poruszyli kwestię równania dróg gminnych, zakupu tłucznia na te drogi i inne sprawy bieżące z  życia sołectw.

Podsumowując spotkanie, wójt przeprosił zebranych za to, że ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w wyborczych zebraniach sołeckich i podziękował swojemu zastępcy za sprawne przeprowadzenie wyborów. Zaproponował, że jeżeli jest taka wola ze strony sołtysów i mieszkańców sołectw, to chętnie weźmie udział w zwołanych przez sołtysów zebraniach wiejskich. Termin pierwszego spotkania z mieszkańcami sołectwa Zasieki –Brożek ustalono wstępnie na dzień 10 marca na godz. 17.00. 
 

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

W poniedziałek, 23 lutego w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się uroczysta inauguracja Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – nowe otwarcie dla regionu. W konferencji uczestniczyli m.in. sekretarz stanu w ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – p. Waldemar Sługocki, lubuscy parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów różnego szczebla, organizacji pracodawców, przedsiębiorcy, działacze organizacji pozarządowych, pracownicy urzędów i instytucji publicznych. W spotkaniu wziął również udział wójt gminy Brody – Ryszard Kowalczuk. Marszałek Województwa Lubuskiego – p. Elżbieta Polak powiedziała m.in.

-„Żeby zrealizować cel, trzeba mieć plan. My taki plan mamy”.

-„Wiemy już jaka jest alokacja Regionalnego Programu Operacyjnego, jakie są priorytety – mówiła marszałek Polak. - Pierwsze nabory i konkursy będą ogłoszone w trzecim kwartale tego roku. Mamy więc czas, żeby się dobrze przygotować, jak napisać dobry projekt, który uzyska dofinansowanie”. W ramach RPO Województwo Lubuskie ma do rozdysponowania 906 mln euro.

Ogółem, ze wszystkich programów operacyjnych do naszego regionu trafi 12 mld zł, podczas gdy w minionej perspektywie było to ok. 9 mld zł. 
 

Informacja Wójta

 W związku z powrotną przeprowadzką do budynku gminy informuję, że w dniach 23-25 lutego mogą wystąpić trudności w załatwieniu niektórych spraw. Podania i wnioski będą przyjmowane przez urzedników. Mogą wystąpić również problemy z wydawaniem zaświadczeń oraz innych dokumentów. Wystąpią także problemy z komunikacją telefoniczną.
 

15 lat partnerstwa - Brody, Lubsko, Forst 4.03.2015

Przebieg uroczystości (stan: 13.02.2015)

 

10.00   otwarcie wystawy w Gimnazjum (aula) w Forst: 19 tablic A1 „Polskie społeczeństwo” z Instytutu Polsko-Niemieckiego z Darmstadt. Powitanie gości przez dyrektora gimnazjum p. Rögera, burmistrza Forst i p. Kwaśniewskiego, nauczyciela języka polskiego.

            Kawa i ciasto przygotowane przez uczniów

            Krótkie prezentacja dla prasy odnośnie partnerstwa miast

            Niemieccy i polscy uczniowie zwiedzają wspólnie miasto Forst

11.00   Podróż do Brodów (19 km, ok. 25 min.)

11.45   Brody - odsłonięcie Róży Granicznej

12.00   Zwiedzanie parku i Brodów szlakiem tablic informacyjnych Europejskiego Związku Parków Łuzyckich.

12.30   Podróż do Lubska (15 km, ok. 15 min)

13.00    Zwiedzanie miasta (zbiórka pod Ratuszem)
13.30
   Lubsko – odsłonięcie Róży Granicznej

13.45   Dom Kultury – sala widowiskowa: trzy krótkie mowy powitalne burmistrzów miast partnerskich; multimedialna prezentacja dot. historii 15 lat stosunków partnerskich Forst – Brody – Lubsko; część artystyczna

14.45   Foyer – bufet szwedzki przygotowany przez uczniów  profilu gastronomicznego Zespołu Szkół Technicznych w  Lubsku;

            Wystawa związana z jubileuszem 15-lecia

15.30   Zakończenie

 

 

LGD Grupa Łużycka

ŁL Grupa Rybacka

Ostatni miesiąc Luty 2015 Następny miesiąc
N P W Ś C P S
week 6 1 2 3 4 5 6 7
week 7 8 9 10 11 12 13 14
week 8 15 16 17 18 19 20 21
week 9 22 23 24 25 26 27 28