Dzisiaj jest: 9 Październik 2015    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Daniel, Franciszek

UWAGA!

Rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku w roku 2016 na  terenie Gminy Brody proszeni są o zgłaszanie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, pokój nr  7 w terminie do 30.10.2015 r.

Pozyskane dane zostaną przekazane do Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w związku z  przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uprawy maku i   konopi włóknistych na 2016 rok.

Brody, dnia 21.09.2015 r.            

Wójt(-)

Ryszard Kowalczuk 
 

Wyjazd na VI Lubuski Kiermasz Ogrodniczy

 W dniu  27 września 2015r. odbędzie się VI Lubuski Kiermasz Ogrodniczy (niedziela). Zapewnione zostałe dwa autokary, które zawiozą rolników z terenu naszej gminy do Kalska. Proponowana trasa przejazdy pierwszego autobusu: Biecz 700 – Grodziszcze, Jałowice, Jasienica, Koło, Kumiałtowice, Datyń, Brody, Kalsk. Drugi autokar odjedzie o godz. 730 z miejscowości Brody- przystanek PKS. Planowany powrót do Brodów ok. godz. 1600. 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY BRODY!

           Powołując się na apel Wojewody Lubuskiego i występującymi w ostatnim okresie anomaliami pogodowymi, których skutkiem są powalone przez wichury drzewa, zwracam się do Państwa z prośbą o przegląd drzew przeznaczonych do wycinki, które stanowią potencjalne zagrożenie dla budynków i szlaków komunikacyjnych na terenie gminy Brody  oraz tych, które nie są przeznaczone do wycinki, a stanowią ww. zagrożenie.  

         W wielu wypadkach stan drzewostanu jednoznacznie wskazuje, że stanowi on zagrożenie dla życia oraz mienia – szczególnie na terenach zabudowanych. 

         W związku z powyższym drzewostan, który według Państwa stwarza takie zagrożenie i należało by go usunąć,  proszę zgłaszać pisemnie do  Urzędu Gminy w Brodach ul. Rynek 2 do dnia 30.09.2015 r.

Wójt Gminy Brody

 

mgr Ryszard Kowalczuk

 

X Sesja Rady Gminy Brody

               W dniu 10.09.2015r.o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się  X Sesja  Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
 
1.
Otwarcie obrad X Sesji Rady Gminy Brody.
2.
Podsumowanie konkursu „Estetyczna posesja”.
3.
Przyjęcie protokołu z  IX sesji.
4.
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.
7.
Ocena realizacji wniosków komisji oraz uchwał Rady za I półrocze 2015r.
8.
Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ wyrażenia zgody  na  zbycie w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody.
     b/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Wolne wnioski.
11.
Zamknięcie obrad Sesji.
 

UWAGA ZMIANA !

 

Wójt Gminy Brody informuje, że rolnicy z terenu Gminy Brody mogą składać wnioski o oszacowanie strat poniesionych w wyniku suszy w uprawach ziemniaków, roślin strączkowych i krzewach owocowych na I i II kategorii gleb, w trwałych użytkach zielonych oraz dodatkowo w kukurydzy na kiszonkę.

Ostateczny termin składania wniosków: do 08.09.2015 r.

Wójt

(-) Ryszard Kowalczuk

Wzór wniosku dostępny tutaj

 lub w Urzędzie Gminy w Brodach – pokój nr 7. 

 

LGD Grupa Łużycka

ŁL Grupa Rybacka

Ostatni miesiąc Pażdziernik 2015 Następny miesiąc
N P W Ś C P S
week 40 1 2 3
week 41 4 5 6 7 8 9 10
week 42 11 12 13 14 15 16 17
week 43 18 19 20 21 22 23 24
week 44 25 26 27 28 29 30 31