Dzisiaj jest: 26 Kwiecień 2015    |    Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena

Bezgraniczne ogrody marzeń

 „Cztery przedstawione w publikacji  ogrody powstały w okresie od  1740- do 1913 r w regionie silnie dotkniętym  wydarzeniami europejskiej historii. Każdy z tych ogrodów doświadczył wojny i pojednania. Najstarszy i najdalej v na wschód położony z tych ogrodów, park przypałacowy w Brodach(dawn. Pfőrten). Henryk Hrabia von Brühl  nabył w roku 1740 w okresie unii polsko-saskiej przekształcając go w najpiękniejszy w owym czasie ogród na Łużycach”-  tak zaczyna się  wstęp do albumu pod nazwą „Bezgraniczne Ogrody Marzeń”. którego promocja odbyła się dnia 21.04.2015r  w brodzkim pałacu.

Autorką albumu  jest Marina Heimeyer,  przepiękne zdjęcia   wykonał Hans Bach. 

Więcej…

 

Kwiaty zamiast broni

Po raz pierwszy  w 2005 roku , na zaproszenie Stefana Reiche, z przedstawicielami samorządów lokalnych położonych na zachodnim i wschodnim brzegu Nysy, spotkali się poseł na sejm RP i były minister sprawiedliwości Parlamentu Federalnego Niemiec Hans-Jochen Vogel. Na pamiątkę najstraszniejszej wojny w dziejach historii, dla uczczenia pamięci ponad 50-ciu milionów ofiar, jak i dla upamiętnienia ofiar ludobójstwa na narodzie Żydowskim jako pierwsi wrzucili do rzeki Nysy Łużyckiej róże białe i czerwone. Od tego czasu tradycją jest składanie róż w nurtach Nysy. Tradycją stały się również spotkania gimnazjalistów z Brodów i Forst, które odbywają się 1 września. w 2014 roku takie spotkanie się nie odbyło.

W bieżącym roku, na granicy Niemiec z Polską i Francją  stawiane są róże graniczne. Stalowe kwiaty, które nigdy nie zwiędną,  które mają być ostrzeżeniem przed wojną, które mają przypominać o zbombardowanych mostach i straszliwych zniszczeniach.

            18.04.2015 r w niemieckim Sacro  odbyło się kolejne uroczyste odsłonięcie  róży granicznej przy ruinach mostu  niegdyś łączącego obie strony Nysy Łużyckiej. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy Sacro i polskich Janiszowic oraz władze Gminy, Brody i Forst (Lausitz). Różę odsłonili wspólnie strażacy Straży Pożarnych z Brodów i Sacro. Uroczystość uświetniła obecność Królowej Róż, Komitetu Karnawałowego oraz Występ Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego z Sacro. 

Więcej…

 

Wybory PREZYDENTA


 

VII Sesja Rady Gminy Brody

W dniu 28.04.2015r.o godz.  900  w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się   VII Sesja  Rady Gminy Brody.

 Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  VI sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat rolnictwa w gminie Brody.
6. Informacja firmy 1t1 na temat systemu eRadny.
7. Informacja z realizacji „ Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego.
8. Informacją GOPS  Brody dot. oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla  gminy Brody
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu
     b/    wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brody w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z siedzibą w Lubsku w okresie programowania   2014 -2020.
     c/   przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Brody.
     d/   zmian Statutu Gminy Brody,
     e/   zmiany uchwały nr I/3/14 Rady Gminy Brody z dnia  8.12.2014r. w spr. powołania Komisji  Rewizyjnej.
     f/  likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Brodach.
     g/ przyjęcia przez gminę dotacji.
10.  Interpelacje i zapytania radnych
11.  Wolne wnioski.  
12.  Zamknięcie obrad Sesji.                                                                                                      
 

Porady prawne

PRAWNIK UDZIELA PORAD PRAWNYCH
W KAŻDY CZWARTEK W GODZ. 12.00 - 14.00
 
 

LGD Grupa Łużycka

ŁL Grupa Rybacka

Ostatni miesiąc Kwiecień 2015 Następny miesiąc
N P W Ś C P S
week 14 1 2 3 4
week 15 5 6 7 8 9 10 11
week 16 12 13 14 15 16 17 18
week 17 19 20 21 22 23 24 25
week 18 26 27 28 29 30