Dzisiaj jest: 6 Luty 2016    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Bohdan, Ksenia

WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWANIA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

 W dniu 02.02.2016 r. na XIV Sesji Rady Gminy Brody odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania   i odznaczeń dla żołnierzy rezerwy z terenu gminy Brody. Wyższe stopnie wojskowe otrzymali:  p. Greszta Roch oraz p. Żurański Marek.  Mianowania dokonał  Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu  ppłk Tadeusz Witkowski .

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Więcej…

 

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Realizacja zadania publicznego
z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie
placówki wsparcia dziennego

 

Nie pozwólmy, aby Nasz 1 % opuścił Gminę Brody !!!

 Drodzy mieszkańcy Gminy Brody, zbliża się okres rozliczeń podatkowych.

Nie pozwólmy, aby Nasz 1 % opuścił Gminę Brody !!!

Pomóżmy !!!

 

1.      Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Wrzeszcz Zuzanna Agnieszka,

KRS 0000037904, cel szczegółowy: 26482 – Zuzanna Agnieszka Wrzeszcz

 

2.      Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Dorian Niemiec,

KRS  0000037904 cel szczegółowy : 18861- Dorian Mirosław Niemiec

 

3.      Fundacja Balian Sport, Mateusz Kindrat,

KRS 0000069890, cel szczegółowy Mateusz Kindrat

 

4.      Stowarzyszenie „Warto Jest Pomagać” Cyprian Janczewski,

KRS 0000318521, cel szczegółowy: Cyprian Janczewski

 

5.      Fundacja Studencka, Przedszkole Samorządowe im. J. Tuwima,

KRS 0000270261, cel szczegółowy: Przedszkole w Brodach 5384
 

XIV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne


 

Liga Polnej Bioróżnorodności

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs organizowany jest dla zespołów w postaci: rodzin rolniczych (dopuszcza się drużynę stworzoną z kilku rodzin), sołectw, samorządów gmin wiejskich, ośrodków doradztwa rolniczego, kół gospodyń wiejskich i szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zespół szkół) z terenu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Warunkiem przystąpieniem do konkursu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa na odpowiednim formularzu dostępnym od 15 lutego 2016 r. na stronie internetowej www.lop.szczecin.pl, w zakładce „Liga Polnej Bioróżnorodności”. Zgłoszenie będzie otwarte do 31 marca 2016 r. Po przystąpieniu do programu należy sporządzić plan działań w ramach programu na jego cały okres trwania tj. na 10 miesięcy 2016 r. Plan działań powinien przedstawiać zakładany harmonogram działań drużyny ze wskazaniem miesięcy. W harmonogramie należy zaplanować (do wyboru jedno bądź kilka działań):
1. Utworzenie zielonych stref w postaci zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
2. Utworzenie nowych remiz śródpolnych
3. Pielęgnację już istniejących remiz śródpolnych (stan przed i stan po)
4. Tworzenie oczek wodnych na terenie rolniczym
5. Tworzenie „hotelików” dla owadów miododajnych
6. Tworzenie bądź pielęgnacja alei przydrożnych jak również:
7. Działania edukacyjne związane z ochroną różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w kontekście zmian klimatu
8. Działania edukacyjne nt. Sieci NATURA 2000
9. Działania edukacyjne nt. potrzeby istnienia remiz śródpolnych Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie konkursu.


 Z poważaniem Patrycja Romanowska-Puczko Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie ul. Żubrów 1 71-617 Szczecin tel. 91 422 46 91

 

LGD Grupa Łużycka

ŁL Grupa Rybacka

Ostatni miesiąc Luty 2016 Następny miesiąc
N P W Ś C P S
week 5 1 2 3 4 5 6
week 6 7 8 9 10 11 12 13
week 7 14 15 16 17 18 19 20
week 8 21 22 23 24 25 26 27
week 9 28 29