Dzisiaj jest: 7 Lipiec 2015    |    Imieniny obchodzą: Cyryl, Metody, Estera

Propozycje wypoczynku na wakacje dla dzieci i młodzieży

 
 

UWAGA UTRUDNIENIA W RUCHU

W związku z remontem przepustu drogowego
w ciągu drogi gminnej Jasienica – Jałowice nastąpi
zamknięcie tego odcinka
dla ruchu kołowego
w dniu 30 czerwca 2015 r. w godz. 6.00 – 22.00.

 

Zalecany objazd do m. Jałowice przez miejscowość Starosiedle.

 

IX Sesja Rady Gminy Brody

                      W dniu 30.06.2015r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  VIII sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Możliwości aktywizacji bezrobotnych oraz pomocy ubogim i bezrobotnym..
6  Propozycja form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
7. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.
8. Promocja gminy.
9. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2014r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2014r.
10. Zapoznanie się z :
      -  uchwałą RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2014r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w spr. sprawozdania finansowego  za 2014r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu .
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w spr. absolutorium dla Wójta Gminy  Brody z tyt. Wykonania budżetu za 2014r.
      -  uchwałą RIO w spr. wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot.  nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/  wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.
     b/  zmiana uchwały nr XXVI/197/13 z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 – 2017 zmienioną uchwałą XXXV/283/14 z dnia 27 stycznia 2014r, oraz uchwałą Nr XLII/314/14 z dn.13.11.2014r.
     c/  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brody na lata 2015-2017.
     d/ rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2014r.
     e/ absolutorium dla Wójta  Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2014r.
     f/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
13.  Interpelacje i zapytania radnych
14.  Wolne wnioski.  
15.  Zamknięcie obrad Sesji.
 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

Forst świętuje

 

LGD Grupa Łużycka

ŁL Grupa Rybacka

Ostatni miesiąc Lipiec 2015 Następny miesiąc
N P W Ś C P S
week 27 1 2 3 4
week 28 5 6 7 8 9 10 11
week 29 12 13 14 15 16 17 18
week 30 19 20 21 22 23 24 25
week 31 26 27 28 29 30 31