Dzisiaj jest: 26 Listopad 2015    |    Imieniny obchodzą: Konrad, Leonard, Sylwester

XII Sesja Rady Gminy Brody

W dniu 30.11.2015r. o godz.  900, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Brody:
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej.
3. Ślubowanie nowo wybranej radnej.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie
b/ regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Brody,
c/ ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
d/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu,
e/  ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie ”Wydma nad Dużym Stawem”
f/  zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dn. 14.02.2011r.
g/ wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Brody z dn. 29.01.2010r. w spr. zarządu i korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Brody.
h/ zmiany uchwały Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia
   wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 -2017.
i/  wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/256/02 Rady Gminy Brody z dn. 27.03.2002r. w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
j/  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
k/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
l/  zwolnień w podatku od nieruchomości
ł/  wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brody do Lubuskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
m/ opłaty targowej
n/ wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Brody
o/ zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej
13.  Interpelacje i zapytania radnych.
14.  Wolne wnioski.  
15.  Zamknięcie obrad Sesji.
 

DEBATY SPOŁECZNE 2015

 

Dwa nagrodzone miejsca nasze!!! ;-)

 

10 listopada 2015 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego „Jak żyć w cieniu odkrywki?”. Nasi uczniowie wywalczyli 2 główne nagrody!!! Wiktoria Postek z kl. 5b - I miejsce, Maciej Dziadek z kl. 6a – II miejsce.

Nagrodzone prace można zobaczyć na stronie organizatora konkursu:

http://eko-unia.org.pl/2015/11/10/wyniki-konkursu-jak-zyc-w-cieniu-odkrywki/


Nauczycielki plastyki

 

Małe Seminarium Parkowe

 07.11.2015 odbyło się  nasze Małe Seminarium Parkowe. W seminarium wzięli udział Ci wszyscy którym piękny i zadbany park leży na sercu. Seminarium polegało na przeprowadzeniu prostych prac pielęgnacyjnych typu grabienie, wycinanie, przycinanie, sprzątanie.  

Miłym akcentem  zakończenia  seminarium  było wcielenie się uczestników  w postacie ze  sztuki „Sen nocy letniej”  wystawianej w czasach hrabiego Brühla i jej odczytanie przy wspólnym ognisku.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy

GALERIA ZDJĘĆ


 

Informacja dla hodowców trzody chlewnej 

LGD Grupa Łużycka

ŁL Grupa Rybacka

Ostatni miesiąc Listopad 2015 Następny miesiąc
N P W Ś C P S
week 45 1 2 3 4 5 6 7
week 46 8 9 10 11 12 13 14
week 47 15 16 17 18 19 20 21
week 48 22 23 24 25 26 27 28
week 49 29 30