Dzisiaj jest: 21 Listopad 2014    |    Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad

UWAGA AZBEST!

 Osoby fizyczne, mające tytuł własności do nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Brody, na których znajdują się wyroby zawierające azbest (z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) mogą otrzymać z Urzędu Gminy Brody  dofinansowanie (w pełnej wysokości) na pokrycie:

1)   kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub

2)   kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w dofinansowania winny złożyć w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2 stosowny wniosek wraz z załącznikami.

Wstępne wnioski przyjmowane są do dnia 15 stycznia 2015 roku.

Regulamin dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brody (http://www.bip.brody.pl/system/obj/1249_V_30_11.pdf)

 

Uroczyste obchody Święta Niepodległości

 
 

Informacja

Informuję się mieszkańców Gminy Brody,
że dzień 10 listopada 2014 r.
jest dniem wolnym od pracy
dla pracowników Urzędu Gminy Brod,
w zamian za święto 1 listopada 2014 r.
 
 

XLI Sesja Rady Gminy Brody

W dniu 17.10.2014r o godz.  900,  w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Brody. 
Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Brody.

2. Przyjęcie protokołu z  XL sesji.

3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013-2014.

6. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych.

7. Realizacja ustawy śmieciowej.

8. Stan przygotowania cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”

9. Podjęcie uchwały w sprawie:

     a/ rozpatrzenie skargi na działalność Wójta

     b/ ustalenia stawek podatku od nieruchomości w  2015r.

 c/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowawcami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony.

     d/ zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

     e/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014 – 2028.

10. Interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne wnioski.  

12. Zamknięcie obrad Sesji.


 

Informacja

      Zgodnie z Planem Szkolenia w gminie Brody na 2014 rok, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Brody,  organizowana jest odprawa szkoleniowa  z zakresu spraw obronnych.

     W związku z powyższym Urząd Gminy  w Brodach  w  dniu  09.10.2014 r. (tj. czwartek)  będzie czynny do godz. 13.00.
 

                                     Wójt Gminy Brody
                                 (-) Ryszard Kowalczuk

 

LGD Grupa Łużycka

ŁL Grupa Rybacka

Ostatni miesiąc Listopad 2014 Następny miesiąc
N P W Ś C P S
week 44 1
week 45 2 3 4 5 6 7 8
week 46 9 10 11 12 13 14 15
week 47 16 17 18 19 20 21 22
week 48 23 24 25 26 27 28 29
week 49 30